Warunki korzystania z usług

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ORAZ INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW W ZAKRESIE OFERTY CYBEROBICS

(Stan na: 07.03.2019)

1. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Handlowych oraz przedmiot umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: OWH) mają zastosowanie do umów zawieranych przez spółkę CYBEROBICS GmbH (dalej: CYBEROBICS) z Klientami w zakresie korzystania z usługi CYBEROBICS (dalej: Usługa) za pośrednictwem strony internetowej www.cyberobics.com i/lub związanej z nią aplikacji CYBEROBICS APP (dla systemów operacyjnych: iOS i Android).

Przedmiotem umowy jest udostępnianie przez CYBEROBICS kursów wideo fitness i sportowych (dalej: kursy wideo) za pośrednictwem Usługi CYBEROBICS, celem korzystania z Usługi przez Ciebie zgodnie z poniższymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH).

1.2. Usługodawca / Partner umowy

Usługodawcą oraz Partnerem umowy dla klienta jest, o ile nie podano inaczej, spółka

            CYBEROBICS GmbH

            Saarbrücker Straße 38

            10405 Berlin, Niemcy

            Telefon +49 30 54 00 00 066

            Fax +49 30 54 00 00 001

            E-Mail: help@cyberobics.com

1.3. Ograniczenie wiekowe

Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie są uprawnione do zawarcia umowy z CYBEROBICS o korzystanie z Usługi.

1.4. Język umowy

Językiem umowy jest język polski.

2. NAWIĄZANIE UMOWY, CLEENG, KONTO KLIENTA

Możesz wybrać pomiędzy bezpłatną umową o ograniczonym korzystaniu z usługi ( zwaną dalej również „CYBEROBICS FREE“, albo odpłatną umową o  nieograniczonym korzystaniu z usługi ( dalej także: „CYBEROBICS PREMIUM“). W jaki sposób zostaje zawarta odpowiednia umowa, zależy od tego, w jaki sposób zarejestrujesz się po raz pierwszy do korzystania z usługi i czy korzystasz z odpłatnych usług.

2.1. Zawarcie umowy poprzez stronę internetową

2.1.1. W celu zawarcia bezpłatnej umowy o korzystanie z Usługi CYBEROBICS FREE za pośrednictwem strony internetowej www.cyberobics.com lub app.cyberobics.com, musisz kliknąć na stronie internetowej przycisk "Zarejestruj się” lub „Rejestracja”. Umowa zawierana jest poprzez platformę usługodawcy Cleeng. Najpierw musisz wprowadzić swoje dane osobowe (e-mail i hasło), zaznaczyć pole "Jestem nowym użytkownikiem" i kliknąć przycisk „UTWÓRZ KONTO ". Przy rejestracji konieczne jest wyrażenie zgody na niniejsze OWH oraz  zgody na  umowę użytkowania Cleeng (patrz punkt 2.3.). 

2.1.2. W celu zawarcia umowy odpłatnej o korzystanie z Usługi CYBEROBICS PREMIUM,  musisz najpierw zawrzeć umowę nieodpłatną zgodnie z punktem 2.1.1 lub 2.2.1. Odpłatną umowę możesz zawrzeć klikając pod „Więcej” na przycisk „PREMIUM UPGRADE”  lub w  oznaczonym koroną  kursie wideo premium na przycisku „Zostań członkiem Premium”, a dalej wprowadzając swoje dane do opłacenia umowy.   Przed odesłaniem deklaracji o zawarciu umowy masz możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych, ich zmiany lub przerwania całego procesu. Klikając na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" potwierdzasz poprawność swoich danych i zawierasz umowę odpłatną. CYBEROBICS potwierdza otrzymanie Twojego oświadczenia o zawarciu umowy i zawiera umowę na odległość przy użyciu  maila za pośrednictwem platformy usługodawcy Cleeng.

2.2. Zawarcie umowy przez aplikację mobilną

2.2.1. W celu zawarcia bezpłatnej umowy o  korzystanie z usługi "CYBEROBICS FREE" za pośrednictwem aplikacji mobilnej, musisz najpierw pobrać aplikację od dostawcy sklepu z aplikacjami (obecnie Google Play Store lub Apple iTunes Store) i kliknąć przycisk "REJESTRACJA". Umowa zostaje zawarta poprzez podanie swoich danych osobowych (e-mail i hasło) i kliknięcie przycisku "REJESTRACJA". Ponadto musisz zadeklarować swoją zgodę na niniejsze OWH.

2.2.2. Aby zawrzeć umowę odpłatą o korzystanie z usługi "CYBEROBICS PREMIUM" za pośrednictwem aplikacji mobilnej musisz najpierw mieć zawartą bezpłatną umowę zgodnie z ust. 2.1.1. lub 2.2.1. niniejszych OWH. Skuteczne zawarcie umowy odpłatnej na "CYBEROBICS PREMIUM" zależy od  zasad danego dostawcy sklepu z aplikacjami. Z reguły umowa zostaje zawarta po kliknięciu pola "UPGRADE NOW" w aplikacji, w razie potrzeby wprowadzasz hasło i potwierdzasz zawarcie umowy.

2.3. Rejestrowanie tekstów umów

CYBEROBICS nie przechowuje tekstu umowy.

2.4. Umowa „CLEENG USER AGREEMENTS“, konto Klienta

2.4.1. W ramach procesu zawierania umowy  przez stronę internetową (punkt 2.1.) klikając przycisk „UTWÓRZ KONTO” i akceptując jednocześnie umowę użytkowania (patrz http://cleeng.com/cleeng-user-agreement) z usługodawcą Cleeng B.V., Reimersbeek 14, 1082 AG, Amsterdam, Niderlandy (dalej: Cleeng) potwierdzasz tym samym zawarcie  umowy. Płatność należności  za wybrane przez Ciebie  odpłatne usługi odbywa się poprzez usługodawcę Cleeng.

Umowa  użytkowania z Cleeng  obowiązuje niezależnie od Twojej umowy z CYBEROBICS i należy ją utrzymać w całym okresie obowiązywania Twojej umowy z CYBEROBICS. Umowa z Cleeng podlega osobnemu wypowiedzeniu.

2.4.2. Jednocześnie zakładając konto klienta w Cleeng zgodnie z umową użytkowania Cleeng (dalej: konto Klienta), możesz za jego pośrednictwem zarządzać swoją umową z CYBEROBICS oraz swoimi danymi zawartymi w umowie.

3. USŁUGI CYBEROBICS

3.1. Oferta kursów video CYBEROBICS

Zakres oferty kursów video CYBEROBICS zależy od tego, czy korzystasz z CYBEROBICS za darmo jako "CYBEROBICS FREE", czy też z umowy odpłatnej CYBEROBICS PREMIUM.

Oferta obejmuje:

    ·  w przypadku korzystania z nieodpłatnej umowy  „CYBEROBICS FREE” ( do zawarcia której dochodzi przez założenia konta Klienta)  do 15 kursów video,

    ·  w przypadku korzystania z odpłatnej umowy  „CYBEROBICS PREMIUM”  do 70 kursów video,

z możliwością ich odtwarzania w krajach Unii Europejskiej.

CYBEROBICS zastrzega sobie swobodę kształtowania treści oferty i może zmieniać ją lub dostosować w szczególności poprzez wymianę, zastąpienie lub usunięcie kursów wideo lub dopasowanie. Nie masz prawa wymagać zawarcia w ofercie określonego lub innych kursów wideo. CYBEROBICS gwarantuje, że w przypadku umowy odpłatnej „ CYBEROBICS PREMIUM” nie znajdziesz się w gorszej sytuacji z powodu zmian/dostosowań kursów, w szczególności, że oferta nie spadnie poniżej minimalnej liczby 50 kursów wideo i że treść oferty pozostanie porównywalna. 

3.2. Prawo użytkowania

3.2.1. Na czas trwania umowy CYBEROBICS udziela  Ci niewyłączne prawo (zwykłe prawo użytkowania) do pobierania, korzystania i odtwarzania kursów wideo, których dotyczy dana umowa, w dowolnej kolejności i w dowolnym zakresie w krajach Unii Europejskiej, wyłącznie do celów prywatnych. Korzystanie, pobieranie lub odtwarzanie są dozwolone jednocześnie na maksymalnie 3 urządzeniach końcowych.

3.2.2. Nie przysługują Ci żadne dalsze prawa użytkowania. Nie jesteś w szczególności uprawniony do:

a) kopiowania, powielania, przechowywania, archiwizowania ani edytowania kursów wideo czy też ich części,

b) publicznego udostępniania kursów wideo lub ich części osobom trzecim, wysłania lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób ani do ich komercyjnego wykorzystania,

c) przeniesienia na osoby trzecie praw użytkowania kursów wideo lub ich części lub przyznanie osobom trzecim dalszych praw użytkowania (sublicencje); oznacza to również, że Klient nie może przekazywać swoich danych dostępowych do Usługi osobom trzecim.

3.3. Pozostałe funkcje Usługi

Ponadto nie przysługują  Ci prawa do utrzymywania określonych funkcji Usługi.   CYBEROBICS jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany, lub usunięcia udostępnionych już funkcji, jak również udostępnienia nowych funkcji świadczonych w ramach Usługi. CYBEROBICS uwzględni Twoje uzasadnione interesy i z odpowiednim wyprzedzeniem i w odpowiedni sposób poinformuje Cię o głębokich zmianach. 

4. OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1. Zapewnienie wymogów systemowych

Aby skorzystać z Usługi, musisz być wyposażony w odpowiednie urządzenie końcowe i zapewnić wystarczające i stałe połączenie z Internetem oraz zasilanie. Wszelkie koszty z tym związane ponosisz sam . Dla połączenia internetowego zaleca się szybkość transmisji danych co najmniej 1,5 Mbit/s oraz taryfę ryczałtową (bez rozliczania zależnego od czasu lub wielkości  pobranych danych). Dla jakości SD szybkość transmisji danych  wynosi co najmniej 3,0 Mbit/s, dla jakości HD 5,0 Mbit/s. W przypadku Ultra HD urządzenie końcowe wymaga transferu danych z szybkością co najmniej 25 Mbit/s. Odtwarzacz oblicza przepustowość i w razie potrzeby automatycznie dostosowuje prędkość transmisji. Dalsze informacje na temat wymagań technicznych, w szczególności dla urządzeń końcowych i oprogramowania, można znaleźć w dziale FAQ.

4.2. Informacje dotyczące zdrowia

CYBEROBICS informuje, że instrukcje  treningowe w ramach kursów wideo nie mogą zastąpić indywidualnych porad trenera fitness czy też w ogóle porad lekarskich.

Do Twoich obowiązków  należy sprawdzenie swoich fizycznych i zdrowotnych możliwości uczestnictwa w wybranych kursach wideo i ćwiczeniach fizycznych w nich przedstawianych oraz zadbanie o to, aby realistycznie określić i ocenić swoje umiejętności i warunki. W przypadku dyskomfortu lub bólu podczas wykonywania ćwiczenia,  powinieneś zrobić przerwę lub przerwać kurs wideo. Należy zapewnić sobie wystarczające przyswajanie płynów w trakcie treningu.

Szczególnie w przypadku dolegliwości fizycznych, uszczerbku na zdrowiu, chorób lub ciąży, CYBEROBICS zaleca osobistą konsultację z lekarzem przed wzięciem udziału w kursach wideo w celu ustalenia, czy stan fizyczny i zdrowotny klienta uniemożliwia udział w poszczególnych kursach wideo. Zaleca się również skonsultować z lekarzem i zrezygnować z usług CYBEROBICS, jeśli dotyczą Cię następujące sytuacje:

    ·  Przeszedł niedawno zawał serca lub udar

    ·  Zamontowany rozrusznik serca

    ·  Bieżące rany pooperacyjne

    ·  Wrodzone lub nabyte wady serca i/lub uszkodzenia, np. zaburzenia rytmu serca, które występują lub nasilają się podczas wysiłku

    ·  Wszelkiego rodzaju zapalenia

    ·  Przeszedł niedawno złamanie kości

    ·  Przeszedł niedawno wypadnięcie dysku

    ·  Ostry ból stawów

    ·  Ostra zakrzepica

    ·  Ostre dolegliwości ortopedyczne

    ·  Osteoporoza (np. skrajne położenie kręgosłupa)

    ·  Jest w ciąży

    ·  Wypadnięcie macicy lub rozpoznane nietrzymanie moczu

    ·  Ostre infekcje lub przeziębienia

    ·  Dyskomfort lub stan pełnego żołądka

    ·  Bieżące obrażenia ciała

4.3. Postępowanie z danymi dostępowymi / udostępnianie ich młodzieży

4.3.1. Powinieneś przechowywać swoje dane dostępowe, w szczególności hasło, chroniąc je przed dostępem osób trzecich i nie możesz ich przekazywać osobom postronnym.

4.3.2. Masz prawo korzystać z kursów video na użytek prywatny, w szczególności wspólnie z członkami rodziny. Jesteś świadomy, że kursy wideo nie są odpowiednie dla młodzieży przed ukończeniem 15 roku życia.

4.4. Ochrona praw autorskich, znaków towarowych i innych pomocniczych praw ochronnych

Jesteś świadomy, że oferta kursów video  dostarczona przez CYBEROBICS, jak również inne treści w ramach Usługi (np. obrazy, grafiki, teksty) są chronione prawami autorskimi, prawami ochronnymi znaków towarowych oraz innymi prawami ochronnymi CYBEROBICS, lub dysponują ochroną prawną. W szczególności w odniesieniu do kursów video masz prawo do korzystania z nich tylko w zakresie określonym w punkcie 3.2. CYBEROBICS zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze postępowania karnego bądź cywilnego wszelkich przypadków bezprawnego korzystania z Usługi  lub innych treści  przez Ciebie lub inne osoby trzecie, w szczególności poprzez kopiowanie kursów wideo w całości lub w części (np. poprzez filmowanie lub fotografowanie za pomocą smartfonów lub innych urządzeń przenośnych na użytek komercyjny) lub poprzez publiczne udostępnianie Usługi osobom nieuprawnionym lub przekazywanie Usługi w jakikolwiek inny sposób.

4.5. Obowiązki w zakresie postępowania w ramach Usługi

Jesteś zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić i/lub nadmiernie obciążyć działanie Usługi lub infrastruktury technicznej z nią związanej, lub do bezprawnego korzystania z treści platformy, które są chronione prawem autorskim, prawami znaków towarowych lub w jakikolwiek inny przewidziany prawem sposób. Powyższe obejmuje w szczególności:

    ·  korzystanie z oprogramowania, skryptów lub baz danych w związku z korzystaniem z Usługi, i/lub

    ·  blokowanie, nadpisywanie, modyfikowanie, kopiowanie danych i/lub innych treści, o ile nie jest to konieczne do prawidłowego korzystania z usługi.

4.6. Powiadomienie o zmianach danych klienta

Jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować CYBEROBICS o wszelkich zmianach danych istotnych dla umowy, w szczególności nazwiska i adresu e-mail, poprzez swoje konto Klienta, zakładka  menu "Moje konto" lub wysyłając wiadomość (np. na adres help@cyberobics.com).

5. OPŁATY ZA KORZYSTANIE W PRZYPADKU UMOWY ODPŁATNEJ

5.1. Opłaty użytkowników / termin płatności / Cleeng

5.1.1. W przypadku umowy odpłatnej obowiązują opłaty za użytkowanie  wskazane w momencie zawarcia umowy.  O ile nie uzgodniono  inaczej, wszystkie opłaty za użytkowanie należy rozumieć jako miesięczne opłaty za użytkowanie w euro, zawierające ustawowy podatek VAT. Przy wyborze metody płatności "PayPal" mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty miesięczne, które są wskazane na stronie internetowej przed zawarciem umowy.

5.1.2. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, uiszczanie uzgodnionych opłat za użytkowanie:

    ·  w przypadku umowy odpłatnej na jeden (1) miesiąc (patrz punkt 7.2.2), wymagane jest niezwłocznie z góry na początku miesiąca rozliczeniowego (okresu rozliczeniowego), a

    ·  w przypadku umowy odpłatnej na okres dwunastu (12) miesięcy (patrz punkt 7.2.3.), wymagane jest niezwłocznie z góry na początku każdego roku rozliczeniowego (okresu obrachunkowego).

5.1.3.  Zawierając odpłatną Umowę „CYBEROBICS PREMIUM” przez internet uzgodnione opłaty za użytkowanie Usługi uiszczane są za pośrednictwem usługodawcy Cleeng (patrz punkt 2.4.). Akceptowane przez Cleeng  metody  płatności podane są na stronie internetowej. 

Jeśli wyraziłeś zgodę na zawarcie odpłatnej umowy "CYBEROBICS PREMIUM" poprzez aplikację, rozliczenie zostanie wykonane przez dostawcę odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Proszę dowiedz się u dostawcy odpowiedniego sklepu App Store, które metody płatności on akceptuje.

5.2. Prawo do dostosowania ceny

5.2.1 CYBEROBICS jest uprawniony do podwyższenia miesięcznych opłat za użytkowanie Usługi w przypadku podwyższenia ustawowej stawki VAT, przy czym podwyżka miesięcznych opłat za użytkowanie Usługi jest ograniczona do podwyższenia stawki VAT. CYBEROBICS skorzysta z prawa do podwyższenia cen poprzez oświadczenie w formie pisemnej (§ 126b niemieckiego K.C.).  Podwyżka ceny obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu oświadczenia.

5.2.2 W przypadku obniżenia ustawowego podatku VAT, miesięczne opłaty dla użytkowników zostaną odpowiednio obniżone. Obniżka wchodzi w życie wraz z obniżeniem podatku VAT.

5.3. Opóźnienia w płatnościach

5.3.1. Jeśli zalegasz z płatnością CYBEROBICS zastrzega sobie prawo do obciążenia Cię dodatkowo kosztami zwłoki, jeśli sam ponosisz odpowiedzialność za powstanie tych kosztów. Oprócz ustawowych odsetek za zwłokę, obejmują one również koszty postępowania sądowego, w szczególności opłaty za upomnienia i windykację, opłaty sądowe i adwokackie.

5.3.2. Jeśli zalegasz z zapłatą kwoty odpowiadającej dwóm miesięcznym opłatom za korzystanie z Usługi, CYBEROBICS ma prawo do rozwiązania umowy z ważnego powodu bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku CYBEROBICS jest uprawniony do dochodzenia dalszego odszkodowania zgodnie z przepisami ustawowymi.

5.4. Zakaz dokonywania kompensaty

Możesz potrącać tylko bezsporne lub prawomocnie stwierdzone Twoje roszczenia przeciwko roszczeniom CYBEROBICS. Możliwość potrącenia jakichkolwiek własnych roszczeń wobec CYBEROBICS z tytułu zwrotu płatności dokonanych po wykonaniu  prawa odstąpienia (punkt 6) pozostaje nienaruszona.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jako konsumentowi przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

Poniżej informujemy o prawie do odstąpienia od umowy. Zgodnie z modelem prawnym polityki odstąpienia, zamiast zwrotu "ty" używamy zwrotu "Państwo":

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu czternastu dni, bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Cyberobics GmbH, Saarbrücker Straße 38, 10405 Berlin, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 30 54 00 00 066, faks: +49 30 54 00 00 001, e-mail: help@cyberobics.com) o swojej decyzji o odstąpieniu poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. listem, faksem lub e-mailem). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie elektronicznie poprzez naszą stronę internetową www.cyberobics.com. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, to niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) wyślemy potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienie od umowy wystarczy, aby przed upływem terminu wysłane zostało powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki  (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wyboru innej metody przesyłki niż najtańsza standardowa oferowana przez nas przesyłka). W celu uzyskania zwrotu kosztów wykorzystamy te same metody płatnicze, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie będziecie Państwo obciążani opłatami za zwrot kosztów.

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umowy na dostarczenie treści cyfrowych, które nie znajdują się na fizycznym nośniku danych, jeśli rozpoczęliśmy realizację umowy po tym, jak wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem okresu na odstąpienie od umowy i potwierdziliście swoją wiedzę o tym, że na skutek wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji tracicie prawo do odstąpienia od umowy.

Wzorcowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza).

    ·  Na adres: Cyberobics GmbH, Saarbrücker Straße 38, 10405 Berlin, Republika Federalna Niemiec, faks: +49 30 54 00 00 001, e-mail: help@cyberobics.com:

    ·  Ja/my (*) niniejszym odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy kupna następujących towarów (*)/usług (*)

    ·  Zamówionych dnia (*)/ otrzymanych dnia(*)

    ·  Nazwisko konsumenta(ów)

    ·  Adres konsumenta(ów)

    ·  Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia pisemnego)

    ·  Data

_______

(*) Niepotrzebne skreślićen.

Podczas zawierania umowy za pośrednictwem aplikacji mobilnej można alternatywnie wykonywać prawo do odstąpienia od umowy  za pośrednictwem konta Klienta u danego dostawcy sklepu z aplikacjami. W takim wypadku obowiązują warunki odpowiedniego dostawcy App-Store.

7. OKRES OBOWIĄZYWANIA / WYPOWIEDZENIE UMOWY

7.1. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy nieodpłatnej

Umowa nieodpłatna zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdej chwili przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7.2. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy odpłatnej

Do umów odpłatnych stosuje się następujące zasady:

7.2.1. Zawierając umowę możesz wybrać pomiędzy umową odpłatną na jeden (1) miesiąc (patrz punkt 7.2.2.) a umową odpłatną na dwanaście (12) miesięcy (patrz punkt 7.2.3.).

7.2.2. W przypadku umowy odpłatnej na okres jednego (1) miesiąca stosuje się następujące zasady: Umowa o korzystanie z Usługi „CYBEROBICS PREMIUM” rozpoczyna swój bieg w dniu zawarcia umowy i obowiązuje  przez jeden (1) miesiąc. Jeżeli Ty nie wypowiesz umowy, lub CYBEROBICS nie wypowie umowy przed jej zakończeniem, okres obowiązywania umowy zostaje przedłużony o okres jednego (1) dodatkowego odpłatnego miesiąca. Wypowiedzenie umowy  musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca. Ze względów technicznych umowa zawarta za pośrednictwem App Store  może zostać rozwiązana wyłącznie na  24-godzinny przed upływem okresu obowiązywania umowy.

7.2.3. W przypadku umowy odpłatnej na okres dwunastu (12) miesięcy stosuje się następujące zasady: Umowa o korzystanie z Usługi rozpoczyna swój bieg w dniu zawarcia umowy i obejmuje dwanaście (12) miesięcy. Jeżeli Ty nie wypowiesz umowy, lub CYBEROBICS nie wypowie umowy przed jej zakończeniem, okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony o kolejne dwanaście (12) odpłatnych miesięcy. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia dwunastomiesięcznego okresu obowiązywania umowy. Ze względów technicznych umowa zawarta za pośrednictwem App Store może zostać rozwiązana tylko na 24-godzinny przed upływem  dwunastomiesięcznego okresu obowiązywania umowy.

7.3. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia

Powyższe postanowienia nie naruszają prawa obu Stron umowy do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna występuje w szczególności wtedy, gdy w sposób zawiniony naruszasz swoje zobowiązania lub obowiązki wynikające z punktów 3.2.2., 4.3., 4.4. lub 4.5.

7.4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Klienta

Możesz wypowiedzieć umowę drogą elektroniczną za pośrednictwem swojego konta Klienta lub wysyłając e-mail na oficjalny adres e-mail (info@cyberobics.com) z podaniem numeru klienta. Podczas zawierania umowy za pośrednictwem aplikacji mobilnej musisz anulować opłaconą umowę "CYBEROBICS PREMIUM" w ustawieniach odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

Po rozwiązaniu umowy odpłatnej "CYBEROBICS PREMIUM" Twoje konto Klienta oraz bezpłatny dostęp do "CYBEROBICS FREE" zostaną zachowane, z zastrzeżeniem możliwości dalszego wypowiedzenia.

8. OCHRONA DANYCH

Podczas korzystania z usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CYBEROBICS. Charakter i zakres przetwarzania danych opisany jest w Polityce Prywatności, która jest ogólnodostępna.

Proszę zapoznaj się także z Polityką Prywatności firmy Accedo, która jest naszym dostawcą usługi OTT FLOW. Można ją pobrać pod następującym linkiem: https://www.accedo.tv/ottflow/ott-flow-privacy-policy/

9. AWARIE ORAZ PRZERWY W DZIAŁANIU USŁUGI / ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRMY CYBEROBICS

9.1. Awarie i przerwy w działaniu Usługi

Do umów odpłatnych stosuje się następujące zasady:

9.1.1. W przypadku awarii/zakłócenia Usługi i/lub całkowitych lub częściowych przerw w Usłudze masz prawo do obniżenia miesięcznych opłat za dany okres rozliczeniowy proporcjonalnie do wagi usterek lub przerw w Usłudze. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Ty sam  lub osoby trzecie działające na Twoje zlecenie (np. dostawcy energii elektrycznej lub internetu/telekomunikacji) są odpowiedzialni za ww. zakłócenia lub przerwy, w szczególności, gdy zakłócenia lub przerwy są spowodowane faktem, że nie wypełniłeś swoich obowiązków wynikających z punktu 4.1.

9.1.2. Obniżenie opłat jest wykluczone, jeśli dane zakłócenie lub przerwa jest nieznaczna w stosunku do ogólnej wydajności Usługi. Za drobne zakłócenie lub nieznaczną przerwę uznaje się w szczególności sytuacje, gdy liczba kursów wideo, które mogą być odtwarzane bez zakłóceń lub bez przerw, spada poniżej minimalnej liczby  kursów w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z punktem 3.1. na okres krótszy niż 72 godziny z powodu zakłócenia lub częściowej przerwy. W przypadku całkowitej przerwy, każda ciągła przerwa trwająca dłużej niż 24 godziny licząc od początku 25. godziny nie jest już uznawana za awarię/zakłócenie lub przerwę nieznaczną. 

9.1.3. Firma CYBEROBICS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie/zakłócenia i/lub przerwy, na które firma nie ma wpływu, w szczególności występujące na skutek działania siły wyższej (np. pożaru, burzy, powodzi lub innych klęsk żywiołowych) lub w przypadku działań lub zaniechań osób trzecich (np. operatorów telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej lub innych osób trzecich).

9.2. Odpowiedzialność cywilna firmy CYBEROBICS

W pozostałych przypadkach CYBEROBICS ponosi odpowiedzialność z tytułu lekkiego niedbalstwa wyłącznie za naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków podstawowych), jednak w tych przypadkach kwota jest ograniczona do przewidywalnej i typowej dla umowy szkody za uszkodzenia ciała i zgodnie z niemiecką Ustawą o odpowiedzialności za produkty. Zobowiązania podstawowe są to zobowiązania, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy i spełnienia których możesz oczekiwać. Ponadto odpowiedzialność przedumowna, umowna i pozaumowna firmy CYBEROBICS jest ograniczona do winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, przy czym ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku winy podwykonawców, wykonujących czynności agenta i członków organów CYBEROBICS.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Prawo właściwe

Stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli jesteś konsumentem, to ten wybór prawa nie pozbawia cię ochrony przyznanej na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, w kraju, w którym masz miejsce stałego pobytu (zasada uprzywilejowania na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 593/2008 "Rzym I").

10.2. Brak uczestnictwa w procedurach rozstrzygania sporów konsumenckich

Komisja Europejska zapewnia platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. "platformę OS"). Platforma OS służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych przez Internet. Platforma OS jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

CYBEROBICS nie jest zobowiązany ani zainteresowany udziałem w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich przed organem ds. rozstrzygania sporów konsumenckich w Niemczech zgodnie z Ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG), ani też w alternatywnym postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów w Austrii zgodnie z Ustawą o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (AStG).

10.3. Zmiany niniejszych OWH

CYBEROBICS jest uprawniony do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych z wyjątkiem głównych zobowiązań do świadczenia Usług, ze skutkiem na przyszłość. Głównymi zobowiązaniami do świadczenia Usług są te zobowiązania, które umożliwiają przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na przestrzegania których Strony umowy mogą oczekiwać. CYBEROBICS poinformuje Cię o zmianach, umożliwi Ci zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian w rozsądnym terminie po powiadomieniu, a w szczególności wskaże, że zmiany wchodzą w życie w przypadku braku sprzeciwu.

10.4. Nieskuteczność poszczególnych przepisów

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność umowy lub innych jej postanowień.